• Bij Ons Kerkrade voelt iedereen zich

  thuis in zijn/haar eigen omgeving.

 • Ons Kerkrade neemt de burger serieus.

 • Bij Ons Kerkrade telt

  heel Kerkrade mee.
 • Bij Ons Kerkrade doen

  alle burgers mee.

 • Ons Kerkrade is voor

  volledige bestuurlijke openheid.

 • Bij Ons Kerkrade dragen

  de sterkste schouders

  de zwaarste lasten.

 • Bij Ons Kerkrade is iedereen welkom.

 • Ons Kerkrade geeft Kerkrade

  door aan de volgende generaties.

Laatste Ons Kerkrade Nieuws (Facebook)

OK-Motie “Campus-Energietransitie” raadsbreed aangenomen!

Ons Kerkrade vindt dat er een ‘Campus-energietransitie’ in Kerkrade moet komen.
Gisteren (24 april 2019) is door de gehele gemeenteraad van de gemeente Kerkrade onze motie ‘Lobby toekomstige behuizing ‘Campus-Energietransitie’ aangenomen.

Waarom heeft Ons Kerkrade dit initiatief genomen en vinden wij dit belangrijk? Dit valt alles onder de noemer ‘leer van je verleden’ en ‘regeren is vooruitzien’.

Kerkrade is groot geworden door de mijnbouw en het ‘zwarte goud’. Direct aan de mijnbouw gerelateerd werden er vanaf 1945 ook ondergrondse vakscholen opgericht(OVS). Dit om de jeugd van de mijnstreek en toekomstige werknemers van de mijnen een gedegen opleiding te geven waar ze hun brood mee konden verdienen en een vak leerden waar ze trots op konden zijn.

Het voordeel voor de exploitanten van de mijnen was dat door een gedegen scholing een prima aanvoer van kundige vakkrachten gegarandeerd werd en dat daardoor de kolenproductie verhoogd kon
worden. Dit was dus een win-win situatie voor de mensen en het bedrijfsleven.

Anno 2019 is er al een hele tijd géén mijnbouw en géén zwart goud meer, maar er komt nu een beweging op gang om de maatschappij van kolen en gas naar duurzame energiebronnen te leiden. Dit kan het ‘groene goud’ worden en wéér moeten mensen opgeleid worden om deze energietransitie ‘handjes en
voetjes’ te geven. De tijd van de OVS is voorbij. Tegenwoordig vindt het bedrijfsleven, overheid en onderwijs elkaar in een ‘Campus’, maar de motivatie om mensen op te leiden is nog steeds gelijk. 

Opnieuw de jeugd van de voormalige mijnstreek en toekomstige vakkrachten die de energietransitie moeten gaan uitvoeren een gedegen opleiding te geven waar ze hun brood mee kunnen gaan verdienen en een vak te gaan leren waar ze trots op kunnen zijn.
Op dit moment wordt er heel veel innovaties bedacht, maar die innovaties moeten straks óók worden toegepast in woonwijken of huizen. Daar heb je mensen met een mbo-achtergrond voor nodig en een inspirerende locatie om opnieuw bedrijfsleven, overheid en onderwijs samen te brengen. 

Link naar de aangenomen motie: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Kerkrade&id=5f37fa7f-81ac-42fc-b981-7ebf6fc4b232