• Bij Ons Kerkrade voelt iedereen zich

  thuis in zijn/haar eigen omgeving.

 • Ons Kerkrade neemt de burger serieus.

 • Bij Ons Kerkrade telt

  heel Kerkrade mee.
 • Bij Ons Kerkrade doen

  alle burgers mee.

 • Ons Kerkrade is voor

  volledige bestuurlijke openheid.

 • Bij Ons Kerkrade dragen

  de sterkste schouders

  de zwaarste lasten.

 • Bij Ons Kerkrade is iedereen welkom.

 • Ons Kerkrade geeft Kerkrade

  door aan de volgende generaties.

Laatste Ons Kerkrade Nieuws (Facebook)

Initiatief van Ons Kerkrade om opnieuw hoger middelbaar onderwijs op Rolduc te gaan realiseren.

In 2011 kreeg onze stad, in de ogen van de fractie Ons Kerkrade, een grote tegenslag te verwerken. In dit jaar verdween het hoger middelbaar onderwijs uit de gemeente Kerkrade door de sluiting van het College Rolduc. Door de sluiting van het college Rolduc is er, naar de mening van Ons Kerkrade, onterecht een einde gemaakt aan de mogelijkheid voor de Kerkraadse jeugd om in Kerkrade middelbaar onderwijs te volgen op Havo, VWO en Gymnasium niveau.

Net zoals voorgaande jaren vertrokken er afgelopen schooljaar weer 163 nieuwe Havo en VWO studenten naar onze buurtgemeenten om daar hun opleiding te continueren.
Dat de Kerkraadse jeugd weg moet uit hun “Hemet’’ resulteert in een affiniteit, niet langer met hun geboortestad, maar met de stad waar zij hun opleiding genieten, hun vriendenkring onderhouden en dus ook hun “vasteloavend” en nieuwjaar vieren.

De sluiting van het college Rolduc maakt het dus vrijwel onmogelijk om de Kerkraadse jeugd aan Kerkrade te binden, iets dat naar de mening van Ons Kerkrade de toekomst van onze stad in het geding kan brengen.

De tijd is is gekomen om een nieuwe poging te wagen volledig hoger middelbaar onderwijs wederom in Kerkrade aan te bieden.. Binnenkort zal in de Tweede Kamer het wetsvoorstel “Meer ruimte voor nieuwe scholen” worden ingediend. De doelstelling van dit wetsvoorstel is het mogelijk maken dat scholen die aantoonbaar op voldoende belangstelling van ouders en leerlingen kunnen rekenen meer dan than het geval is ook daadwerkelijk voor bekostiging in aanmerking kunnen komen.

Een aanvraag voor een nieuwe school zal, in de beoogde toekomstige constructie, niet langer de belangstelling van ouders en leerlingen bepalen op basis van het bestaande onderwijsaanbod maar via een belangstellingsmeting welke gemeten zal worden via ouderverklaringen of een marktonderzoek. Naast deze beoogde veranderingen in het onderwijsstelsel is er ook nog de kwestie van het Eijkhagen college.

Onderwijsstichting SVOPL heeft kenbaar gemaakt te willen starten met de constructie van een nieuw schoolgebouw na een evaluatie dat het huidige gebouw van het Eijkhagen college niet langer voldoet aan moderne standaarden. Een recent persbericht op de website van het Eijkhagen college begrootte de kosten van het nieuwe gebouw op 32 miljoen euro.

Door deze 2 recent ontstane kansen zijn er, volgens Ons Kerkrade, genoeg
aangrijpingspunten aanwezig om een nieuwe poging te wagen volledig hoger
middelbaar onderwijs weer in Kerkrade aan te bieden.

Daardoor dat bij deze de fractie Ons Kerkrade de aankondiging doet dat wij een initiatiefvoorstel zullen indienen om te onderzoeken en via eerder genoemd initiatief een weg te openen om opnieuw hoger middelbaar onderwijs op Rolduc te realiseren.

Samen met dit initiatiefvoorstel wil Ons Kerkrade graag ook een werkgroep opzetten waar alle partijen, die interesse hebben om hoger middelbaar onderwijs terug te laten keren naar Kerkrade, kunnen samenwerken om tot de beste oplossing te komen voor onze stad. Ons Kerkrade is ervan overtuigd dat al onze partijen eensgezind zijn over het belang van onze jeugd en kijkt dan ook uit naar de toekomstige samenwerking tussen onze partijen.