Bij Ons Kerkrade doet iedereen mee

Issues

Bij Ons Kerkrade doet iedereen mee

De sociale en demografische samenstelling van Kerkrade is al vele decennia een punt van aandacht. Ons Kerkrade vindt het belangrijk dat iedereen in onze stad gelijke kansen krijgt. Het principe ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ zullen wij dan ook blijven hanteren daar waar het gaat om gemeentelijke heffingen en belastingen.

Aandacht moet er zijn voor de mensen aan de onderkant van onze maatschappij. Door landelijk beleid staat de sociale zekerheid behoorlijk onder druk. Het is de plicht van het college om er voor te zorgen dat de sociaal zwakkeren niet onevenredig hard getroffen worden. Hier dient actief beleid op te worden gevoerd.

Ons Kerkrade is van mening dat iedereen die de mogelijkheid heeft, zijn of haar steentje moet bijdragen aan de maatschappij. Uitkeringsgerechtigden moeten waar mogelijk hun bijdrage aan de samenleving leveren waarbij positief gedrag moet worden beloond.

Het opstellen van een doeltreffend ouderenbeleid is voor Ons Kerkrade absolute noodzaak. Het beleid dient erop gericht te zijn dat burgers zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Jongeren willen graag deel uitmaken van een volwaardige samenleving. Het gemeentelijk beleid moet erop gericht zijn om alle jongeren de mogelijkheid te bieden volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.