Bij Ons Kerkrade telt heel Kerkrade mee

Issues

Bij Ons Kerkrade telt heel Kerkrade mee.

De afgelopen bestuursperiode is er voornamelijk aandacht geweest voor de ontwikkeling van het centrum. Er is een ongezonde balans tussen centrumontwikkeling en wijkontwikkeling ontstaan. Ons Kerkrade is van mening dat evenementen beter moeten worden gespreid over de hele stad zodat deze niet alleen plaatsvinden in het centrum.

De leefbaarheid van de wijken staat enorm onder druk. Ons Kerkrade beseft heel goed dat een leefbare wijk onmisbaar is voor de sociale samenhang van onze stad. Op diverse gebieden zal dan ook meer dan nu geïnvesteerd moeten worden in de wijken. Niet alleen in het fysieke deel (onderhoud straten, stoepen en openbare ruimte) maar ook in de sociale leefbaarheid. Ons Kerkrade is er bijvoorbeeld voorstander van om de stimuleringsregeling voor startende ondernemers in het centrum ook uit te breiden naar wijkcentra.