Bij Ons Kerkrade voelt iedereen zich thuis in zijn/haar eigen omgeving

Issues

Bij Ons Kerkrade voelt iedereen zich thuis in zijn/haar eigen omgeving.

 

Volgens Ons Kerkrade moet iedereen zich thuis kunnen voelen in de eigen leefomgeving. Dat begint met voldoende passende woningen, toegespitst op de sociale samenstelling van onze stad. Het is de taak van de gemeente om hier samen met corporaties op toe te zien.

Samen met politie en handhaving is het college verantwoordelijk voor een veilige leefomgeving. Kinderen moeten onbezorgd buiten kunnen spelen en ouderen moeten ook ’s avonds met een veilig gevoel over straat kunnen gaan. Ons Kerkrade zal stevig inzetten op het tegengaan van asociaal en hufterig gedrag.

Naast intensieve handhaving is het de taak van het college om de openbare ruimte op een doeltreffende manier in te richten en te onderhouden.
Onderhoud van de openbare ruimte heeft de afgelopen periode erg onder druk gestaan;

onkruid groeit rijkelijk, parken en groenvoorzieningen worden slecht onderhouden evenals  straten en stoepen,  niet werkende straatverlichtingen: al deze aspecten hebben geleid tot een toegenomen gevoel van onbehagen en onveiligheid in de wijk. Daar waar het mogelijk is moet de samenwerking met burgers worden gezocht voor wat betreft het inrichten en onderhouden van de eigen buurt. Het project ‘Laurastraat Leefstraat’ is een prima voorbeeld van burgerparticipatie dat navolging verdient.