Ons Kerkrade neemt de burger serieus.

Issues

Ons Kerkrade neemt de burger serieus.

Het college moet voorop lopen en pro actief problemen voorkomen. Regelmatige wijkbezoeken door ambtenaren en college zijn essentieel om zelf problemen te zien en adequaat op te kunnen lossen. Ons Kerkrade is voorstander van het inrichten van cluster teams per wijk onder regie van de gemeente. Hier komen onderhoud van de openbare ruimte, handhaving en sociale instellingen bij elkaar om de problemen in de wijk bespreekbaar te maken en op te lossen. De rol van het college moet daarin veel meer aanjagend en opvolgend zijn. Ons Kerkrade gaat niet achterover zitten en wachten tot burgers zich melden met klachten maar zal actief door de wijken lopen om zaken op te sporen en aan te pakken! Het gemeentebestuur moet veel zichtbaarder in de wijk zijn en dichter bij de burger staan.

Daarnaast zullen de klachten van burgers veel serieuzer genomen moeten worden om deze snel en adequaat op te lossen. Hierop heeft Ons Kerkrade het college herhaaldelijk aangesproken.

In de afgelopen bestuursperiode heeft Ons Kerkrade regelmatig alle wijken bezocht en daar waar mogelijk  problemen van burgers helpen oplossen.