Parkstad

Issues

Parkstad

Op dit moment is Ons Kerkrade geen voorstander van een gemeentelijke herindeling op Parkstad niveau.

Ons Kerkrade is voorstander van een sterke en intensieve samenwerking binnen Parkstad om de bestuurlijke slagkracht van de regio te vergroten. Op deze manier van natuurlijke geleidelijkheid, goed onderling vertrouwen en draagvlak vanuit de samenleving is herindeling op termijn bespreekbaar.