Van onderwijs naar arbeid

Issues

Van onderwijs naar arbeid.

Goede basisscholen in de wijken zijn essentieel voor de leefbaarheid van de wijken. De ingeslagen weg om in de toekomst te komen tot Integrale Kind Centra (IKC) in alle wijken dient verder gestalte te krijgen.

Middelbaar onderwijs is helaas, op een VMBO school na volledig verdwenen in Kerkrade. Om dit toch voor iedereen bereikbaar te houden is het de taak van het college om te zorgen voor goede verbindingen naar de middelbare schoollocaties in Heerlen en Landgraaf.

Door de ontwikkeling op de arbeidsmarkt zal ook beter gekeken moeten worden naar de behoefte op die arbeidsmarkt. Het college kan hierin een bemiddelende rol hebben door onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar te brengen. Hierbij moet ook grensoverschrijdend te werk worden gegaan.