Verkeer en openbaar vervoer

Issues

Verkeer en openbaar vervoer

In de afgelopen bestuursperiode heeft Ons Kerkrade zich sterk gemaakt voor behoud van goed openbaar vervoer en verkeersveiligheid in de wijken.

Het openbaar vervoer wordt in opdracht van de provincie aangeboden door Arriva. Ons Kerkrade heeft regelmatig overleg met de provincie gehad over de impact van de wijzigingen van de dienstregeling. Ons Kerkrade heeft de zorgen van burgers ( zoals een directe buslijn naar het ziekenhuis in Heerlen) verzameld en voorgelegd bij provincie en Arriva. Deze aandachtspunten zijn meegenomen in de wijziging van de dienstregeling. Heldere en korte lijnen met provincie en Arriva aan de ene kant en met burgers aan de andere kant zijn dan ook in de toekomst erg belangrijk om te streven naar optimaal openbaar vervoer in onze stad.

Ons Kerkrade ziet wel de noodzaak in van de Avantislijn.

Verkeersveiligheid in de stad en in de wijken verdient volgens Ons Kerkrade meer aandacht waarbij de inbreng van omwonenden essentieel is. Ons Kerkrade is voorstander van het opstellen van een ‘verkeersveiligheid vlekken plan’ om zodoende gevaarlijke situaties doeltreffend op te lossen.

Ons Kerkrade is voorstander van een éenduidig parkeerbeleid waarbij gratis parkeren in de stad wordt aangeboden.