Ons Kerkrade geeft Kerkrade door aan de volgende generaties

Issues

Ons Kerkrade geeft Kerkrade door aan de volgende generaties.

Het zonnepanelen project is een groot succes. Ons Kerkrade juicht deze en andere duurzame initiatieven toe.

Ons Kerkrade staat voor een gezond en financieel verantwoord beleid waarbij continuïteit en duurzaamheid centraal staan.

De keuzes van het college en de daarmee gemoeide (extra) investeringen van de afgelopen bestuursperiode in met name het centrum hebben er toe geleid dat de financiële positie van Kerkrade onder druk staat. Bekend is dat er in de jeugdzorg bijna 2 miljoen euro bespaard moet worden en dat dit een groot risico vormt voor het gemeentelijke huishoudboekje.

Ons Kerkrade hanteert het principe van ‘tering naar de nering zetten’: pas als het huishoudboekje op orde is, kan worden gekeken naar majeure investeringen.

Daarnaast vindt Ons Kerkrade dat financieel ‘hete hangijzers’ niet moeten worden doorgeschoven, maar dat deze direct moeten worden opgelost. Het dossier Campus wordt al enkele jaren doorgeschoven en daarmee ook de financiële consequenties hiervan.