Standpunten

Main issues

Hier staan wij voor:

“Transparant. Positief Kritisch. De mensen Centraal.”

  1. Bij Ons Kerkrade voelt iedereen zich thuis in zijn/haar eigen omgeving.
  2. Ons Kerkrade neemt de burger serieus.
  3. Bij Ons Kerkrade telt heel Kerkrade mee.
  4. Bij Ons Kerkrade doen alle burgers mee.
  5. Ons Kerkrade is voor volledige bestuurlijke openheid.
  6. Bij Ons Kerkrade dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.
  7. Bij Ons Kerkrade is iedereen welkom.
  8. Ons Kerkrade geeft Kerkrade door aan volgende generaties.

 

Dit zijn onze kernwaarden:

De mens centraal.
Bij elke beslissing die wij nemen stellen wij het belang hiervan voor de burgers van Kerkrade voorop.

Transparant.
Onze werkwijze is open en transparant. Wij houden geen zaken achter en communiceren openlijk over alle zaken. Wij hebben geen dubbele agenda.

Positief kritisch.
Vanuit een positieve insteek kijken wij kritisch naar de verschillende dossiers in het belang van de inwoners van Kerkrade. Wij volgen ontwikkelingen op de voet en informeren steeds naar de actuele stand van zaken om zo een vinger aan de pols te houden.

Bij Ons Kerkrade telt heel Kerkrade mee

Bij Ons Kerkrade telt heel Kerkrade mee. De afgelopen bestuursperiode is er voornamelijk aandacht geweest voor de ...

Read more

Ons Kerkrade neemt de burger serieus.

Ons Kerkrade neemt de burger serieus. Het college moet voorop lopen en pro actief problemen voorkomen. Regelmatige ...

Read more

Bij Ons Kerkrade voelt iedereen zich thuis in zijn/haar eigen omgeving

Bij Ons Kerkrade voelt iedereen zich thuis in zijn/haar eigen omgeving.   Volgens Ons Kerkrade moet iedereen ...

Read more

Verkeer en openbaar vervoer

Verkeer en openbaar vervoer In de afgelopen bestuursperiode heeft Ons Kerkrade zich sterk gemaakt voor behoud van ...

Read more

Van onderwijs naar arbeid

Van onderwijs naar arbeid. Goede basisscholen in de wijken zijn essentieel voor de leefbaarheid van de wijken. ...

Read more

Bij Ons Kerkrade doet iedereen mee

Bij Ons Kerkrade doet iedereen mee De sociale en demografische samenstelling van Kerkrade is al vele decennia ...

Read more

Parkstad

Parkstad Op dit moment is Ons Kerkrade geen voorstander van een gemeentelijke herindeling op Parkstad niveau. Ons ...

Read more

Toerisme

Toerisme De afgelopen jaren heeft Kerkrade ingezet op de toeristische ontwikkeling van de stad. Ons Kerkrade steunt ...

Read more

Ons Kerkrade geeft Kerkrade door aan de volgende generaties

Ons Kerkrade geeft Kerkrade door aan de volgende generaties. Het zonnepanelen project is een groot succes. Ons ...

Read more

Verenigingen

Verenigingen Verenigingen vormen een belangrijke sociale pijler van onze samenleving. Het verenigingsleven moet meer dan ooit gekoesterd ...

Read more