Verkiezingen 2018

Onze standpunten vindt u in ons verkiezingsprogramma

 

Klik op onderstaande button voor ons verkiezingsprogramma 2018-2022

Verkiezingen?

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018.

Gemeenteraad?

Per 1 januari 2017 is het aantal gemeenten 388. Drie decennia geleden bestond Nederland nog uit 774 gemeenten. De omvang van een gemeenteraad hangt samen met het aantal inwoners van de gemeente. De grootste gemeenteraden van Nederland (bij gemeenten met meer dan 200.000 inwoners) telt 45 leden, de kleinste 9 leden (bij gemeenten met minder dan 3000 inwoners). Het aantal raadsleden – en dus zetels – is altijd oneven.

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van B&W. Wethouders worden benoemd door de gemeenteraad, burgemeesters door de regering, na een procedure waarin ook de gemeenteraad een belangrijke stem heeft.

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur.

Wie besturen de gemeente?

De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur. De gemeenteraad is het ‘algemeen bestuur’ en het college van B&W is het ‘dagelijks bestuur’.

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is de baas van de gemeente en is verantwoordelijk voor alle belangrijke beslissingen. De gemeenteraad stelt op hoofdlijnen het beleid vast en controleert het college.

Wat doet het college van B&W?

Het college neemt dagelijkse besluiten zoals het verlenen van vergunningen, het onderhouden van wegen, enzovoort en gaat over de uitvoering daarvan.

Wat is het belangrijkste verschil tussen gemeenteraad en college?

  • De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente. De raadsleden worden elke 4 jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen gekozen en kunnen niet tussentijds weggestuurd worden.
  • Het college wordt gevormd na onderhandelingen tussen de fracties na de verkiezingen. Wethouders worden niet gekozen door de inwoners maar benoemd door de gemeenteraad. De raad kan wethouders wegsturen en vervangen, onafhankelijk van de gemeenteraadsverkiezingen.
logo

Heel Kerkrade Telt Mee
Verkiezingsprogramma
2018 – 2022

 

Klik op onderstaande knop voor ons verkiezingsprogramma 2018-2022 of klik hier